อัตราค่าบริการรับกู้ข้อมูล
 
ศูนย์กู้ข้อมูล IDR จะคิดค่าบริการโดยคำนวนจาก
1) ขนาดความจุของอุปกรณ์ และ 2) ระดับความเสียหายของอุปกรณ์
โดยลูกค้าจะได้รับทราบค่าบริการที่ชัดเจนหลังจาก ที่ IDR ได้ตรวจสอบความเสียหายของอุปกรณ์อย่างละเอียดด้วยเครื่องมือพิเศษแล้ว 
(การตรวจสอบอาการและความเสียหาย ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)
 
*ค่า Initial Charge 
เป็นค่าบริการกู้ข้อมูลเบื้องต้นในกรณีที่กู้ข้อมูลไม่สำเร็จ ซึ่งค่าบริการนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะบางกรณีเท่านั้น เช่น การทดลองกู้ข้อมูล การส่งกู้ข้อมูลจากที่อื่น หรือการกระทำใดๆก็ตามที่ก่อหรือเพิ่มความเสี่ยงทำให้สื่อบันทึกเกิดความเสียหายถาวรทำให้ไม่ได้มาซึ่งข้อมูลที่ต้องการ หรือสื่อบันทึกมีโอกาสที่จะไม่ได้ข้อมูลแต่ลูกค้ามีความต้องการให้กู้ข้อมูลฯ โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนทุกครั้งที่จะดำเนินการใดๆ เพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจอนุมัติตามขั้นตอน

ปัญหาทาง Hardwareประเภทของฮาร์ดดิสก์
Bad Sector, PCB Board, หัวอ่านไม่ทำงาน, ไฟลัดวงจร, ไฟกระชาก, ตกน้ำ, ตกกระแทก, Notbook, PC, Mac, External HDD, CCTV, HDD เครื่องจักร, 
แมลงตกหล่น, กระแทก, ถูกทับ, มีเสียงภายในServer, Storage, RAID System, NAS, SAN
 
ปัญหาทาง Softwareสื่อบันทึกประเภทอื่นๆ
ไวรัส, ภาพหาย, วีดีโอหาย, เพลงหาย, Format, Delete, ลบ Recycle Bin, Fdisk, SD Card, Micro SD, CF Card, MMC, Flash Drive, Memory Card
Ghost ทับ, Windows ทับ
 หมายเหตุ
ปัญหาทาง OS & Application- กู้ไม่ได้ไม่คิดเงิน คือ ไม่ผิดเงื่อนไขที่อยู่ภายใต้การคิดค่า Initial Charge 
Window, Linux, Unix, MAC, Mail, MySQL, Database อื่นๆ, ลืม Password- อัตราค่าบริการนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
 - ระบบ CCTV นำฮาร์ดดิสก์มาพร้อมเครื่องบันทึก  
 กู้Server, กู้Nas, กู้Raid System นำมาทั้งเครื่องพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง

Powered by MakeWebEasy.com