มาตรฐาน ISO

 

มาตรฐานสากล

การบริการอย่างมีมาตรฐานถือเป็นหัวใจหนึ่งของบริษัทฯ เพื่อความเป็นมาตรฐานในทุกส่วนงานบริการ บริษัทฯได้ผ่านการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001:2008 โดยสถาบัน MASCI สำหรับการบริการ เป็นที่เรียบร้อยและยังคงมีการประเมินทุกๆปีอย่างต่อเนื่อง

"มาตรฐาน ISO เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก เพื่อแสดงให้เห็นว่า บริษัทฯมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานและการให้บริการ
ควรเลือกศูนย์บริการมาตรฐาน เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่ข้อมูลอันมีค่าสูญหายอย่างถาวร"


Powered by MakeWebEasy.com