: รายการสัมภาษณ์จากสื่อต่างๆ
 คุณวราณ สุวรรณโณ (คุณแอ่ว)
ช่างภาพมือ 1 ของประเทศไทย
ได้ให้สัมภาษณ์กับทาง IDR LAB
by ช่างคุย ๒๑๕.
ตอน Data Recovery
สัมภาษณ์ คุณไพโรจน์ ผู้บริหาร IDR LAB
ช่องข่าว CCTV อเมริกา
ที่มาถ่ายทำในบริษัท IDR LAB
คุณตั้มจากช่อง around the home ใน Youtube
รีวิวขั้นตอนการใช้บริการ กู้ข้อมูลจาก IDR LAB
คุณ Natt Phanpinij บล็อกเกอร์ชื่อดังในไทย
รีวิวขั้นตอนการใช้บริการ กู้ข้อมูลจาก IDR LAB

 WD และ IDRLAB ร่วมมือกัน
ทำโปรเจคใหญ่ กู้ข้อมูลฟรีกับ IDR
เราคือศูนยกู้ข้อมูล 1 เดียวในไทยที่ WD ไว้วางใจให้ IDR ดูแล
: สัมภาษณ์ลูกค้า ณ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR  
หลากหลายเสียงความประทับใจ จากลูกค้าที่ได้มาใช้บริการกู้ข้อมูลจริงที่ IDR LAB
สัมภาษณ์นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด
สัมภาษณ์ลูกค้า ณ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR
คุณสถาพร กาญจนะ (น้าหลิว) : Editor
สัมภาษณ์ลูกค้า ณ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR
คุณขจร สุสิวงศ์ : รับเหมางานระบบทั่วไป
สัมภาษณ์ลูกค้า ณ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR
คุณกานต์ ยงทรัพย์อนันต์ : เจ้าของธุรกิจ
สัมภาษณ์ลูกค้า ณ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR
คุณยิ่งยศ เจริญสุพิพัฒน์ : ธุรกิจก่อสร้าง
สัมภาษณ์ลูกค้า ณ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR
คุณกิตติศักดิ์ สังข์สมบูรณ์ : เจ้าหน้าที่ IT
สัมภาษณ์ลูกค้า ณ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR
คุณลำพู กันเสนาะ : ศิลปินวาดภาพ
สัมภาษณ์ลูกค้า ณ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR
คุณชุติมา ชัยสำเร็จ
สัมภาษณ์ลูกค้า ณ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR
คุณนันท์นภัส มีเงิน : ธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์
สัมภาษณ์ลูกค้า ณ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR
คุณเอกวิน สาธิตกิจ : ที่ปรึกษาบริษัทเอกชนที่ดูแลด้าน ISO
สัมภาษณ์ลูกค้า ณ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR
คุณวรุตม์ ปิยะทัต : พนักงาน IT บริษัทเอกชน
สัมภาษณ์ลูกค้า ณ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR
สุทธิพงษ์ ฮะบางแขม : ธุรกิจบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
สัมภาษณ์ลูกค้า ณ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR
คุณพรรณพิมล วัฒนภราดร : ผู้สื่อข่าวกีฬา สยาม สปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
สัมภาษณ์ลูกค้า ณ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR
คุณนครินทร์ อทิสวรธนา : รับเหมาก่อสร้าง
สัมภาษณ์ลูกค้า ณ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR
คุณอัญพัชญ์ เสนีย์อมรภัทร
สัมภาษณ์ลูกค้า ณ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR
คุณปราณี ฉิมหัวร้อง : พนักงานบริษัทเอกชน
สัมภาษณ์ลูกค้า ณ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR
คุณนริศ พิเชษฐพันธ์ : ช่างภาพ และอาจารย์สอน Graphic design
สัมภาษณ์ลูกค้า ณ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR
คุณเสาวนีย์ เสนารัตน์ : นักวิจัยด้านเครื่องสำอางค์
สัมภาษณ์ลูกค้า ณ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR
คุณสุธีราพร สุธรรมมา : Freelance
สัมภาษณ์ลูกค้า ณ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR
คุณจุฑารัตน์ สุขเสรีทรัพย์ : ธุรกิจส่วนตัว (Global Tour Planner)
สัมภาษณ์ลูกค้า ณ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR
คุณวัชรพล จันทะดวง : ทำงานด้านสื่อออนไลน์
สัมภาษณ์ลูกค้า ณ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR
คุณอนุวัฒน์ สุขศรี : ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
สัมภาษณ์ลูกค้า ณ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR
คุณระบิล พรพัฒน์กุล : นักวิชาการ และนักประวัติศาสตร์
สัมภาษณ์ลูกค้า ณ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR
คุณอิสระ เกียรติบุตร : นักบัญชี
สัมภาษณ์ลูกค้า ณ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR
คุณธีรภัทร : พนักงานขาย
สัมภาษณ์ลูกค้า ณ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR
คุณภุชงค์ บางเลี้ยง : นักดนตรี
สัมภาษณ์ลูกค้า ณ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR
คุณศรัณย์ สุจันทรา : เจ้าของบริษัท
สัมภาษณ์ลูกค้า ณ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR
คุณปริญ กิจวิวัฒนการ : วิศวกร
สัมภาษณ์ลูกค้า ณ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR
คุณจักริน ประดิษฐ์ทรัพย์ : ทำงานด้านสื่อบันเทิง 
สัมภาษณ์ลูกค้า ณ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR
คุณปัณณวิช ขอทวีวัฒนา

สัมภาษณ์ลูกค้า ณ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR
ศุภัชฌา ธนสมบัติกุล : นิสิตชั้นปี 4 คณะสถาปัตย์ จุฬาฯ

สัมภาษณ์ลูกค้า ณ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR
ปาณัท สินาคมมาศ : ช่างภาพอิสระ
สัมภาษณ์ลูกค้า ณ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR
ศิระ นาคะนุภาพ : ผู้บริหารบริษัทดีซายน์ ฟรายเดย์ จำกัด
สัมภาษณ์ลูกค้า ณ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR
คุณเอกพล เตชสิริมาศ
สัมภาษณ์ลูกค้า ณ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR
คุณธิษณ์ ฐิติวิริยะชัย
สัมภาษณ์ลูกค้า ณ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR
คุณไสว โลจนะศุภฤกษ์ : วิศวกรด้านสิ่งแวดล้อมและอดีตผอ.กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม
สัมภาษณ์ลูกค้า ณ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR
คุณวิไลพร แขกธูป : พนักงานบริษัท
สัมภาษณ์ลูกค้า ณ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR
คุณศักดิ์ศรี บุญยรักษ์โยธิน : เจ้าหน้าที่สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TKPark
สัมภาษณ์ลูกค้า ณ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR
คุณเพิ่มพงศ์ กิตติสถาพร : ช่างภาพ
สัมภาษณ์ลูกค้า ณ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR
คุณฤทธิไกร นามเกษ : ช่างภาพ
สัมภาษณ์ลูกค้า ณ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR
คุณทีปกร กาหลง
สัมภาษณ์ลูกค้า ณ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR
ทันตแพทย์วีระวัฒน์ สุนทรกิจจารักษ์
HOW TO

วิธีการถอดอุปกรณ์ออกจากคอมพิวเตอร์อย่าถูกวิธี 

(ป้องกันข้อมูลหาย)

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้