: รายการสัมภาษณ์จากสื่อต่างๆ
สัมภาษณ์ คุณวราณ สุวรรณโณ (คุณแอ่ว)
ช่างภาพมืออาชีพ แนวหน้าของประเทศไทย
ข้อความ 
by ช่างคุย ๒๑๕. ตอน Data Recovery
ข้อความ 
ข่าว CCTV อเมริกา
รายการสยามไทยอัพเดท
รีวิวการกู้ข้อมูลจากผู้ใช้งานจริง
By Natt Phanpinij

: สัมภาษณ์ลูกค้า ณ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR

หลากหลายเสียงความประทับใจ จากลูกค้าที่ได้มาใช้บริการกู้ข้อมูลจริงที่ IDR LAB

สัมภาษณ์นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด
สัมภาษณ์ลูกค้า ณ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR
คุณสถาพร กาญจนะ (น้าหลิว) : Editor
สัมภาษณ์ลูกค้า ณ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR
คุณขจร สุสิวงศ์ : รับเหมางานระบบทั่วไป
สัมภาษณ์ลูกค้า ณ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR
คุณกานต์ ยงทรัพย์อนันต์ : เจ้าของธุรกิจ
สัมภาษณ์ลูกค้า ณ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR
คุณยิ่งยศ เจริญสุพิพัฒน์ : ธุรกิจก่อสร้าง
สัมภาษณ์ลูกค้า ณ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR
คุณกิตติศักดิ์ สังข์สมบูรณ์ : เจ้าหน้าที่ IT
สัมภาษณ์ลูกค้า ณ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR
คุณลำพู กันเสนาะ : ศิลปินวาดภาพ
สัมภาษณ์ลูกค้า ณ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR
คุณชุติมา ชัยสำเร็จ
สัมภาษณ์ลูกค้า ณ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR
คุณนันท์นภัส มีเงิน : ธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์
สัมภาษณ์ลูกค้า ณ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR
คุณเอกวิน สาธิตกิจ : ที่ปรึกษาบริษัทเอกชนที่ดูแลด้าน ISO
สัมภาษณ์ลูกค้า ณ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR
คุณวรุฒ
สัมภาษณ์ลูกค้า ณ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR
คุณสุทธิพงษ์
สัมภาษณ์ลูกค้า ณ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR
คุณพรรณพิมล วัฒนภราดร : ผู้สื่อข่าวกีฬา สยาม สปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
สัมภาษณ์ลูกค้า ณ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR
คุณนครินทร์ อทิสวรธนา : รับเหมาก่อสร้าง
สัมภาษณ์ลูกค้า ณ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR
คุณอัญพัชญ์ เสนีย์อมรภัทร
สัมภาษณ์ลูกค้า ณ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR
คุณปราณี ฉิมหัวร้อง : พนักงานบริษัท
สัมภาษณ์ลูกค้า ณ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR
คุณนริศ พิเชษฐพันธ์ : ช่างภาพ และอาจารย์สอน Graphic design
สัมภาษณ์ลูกค้า ณ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR
คุณเสาวนีย์ : นักวิจัยด้านเครื่องสำอางค์
สัมภาษณ์ลูกค้า ณ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR
คุณสุธีราพร สุธรรมมา : Freelance
สัมภาษณ์ลูกค้า ณ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR
คุณจุฑารัตน์ สุขเสรีทรัพย์ : ธุรกิจส่วนตัว (Global Tour Planner)
สัมภาษณ์ลูกค้า ณ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR
คุณวัชรพล จันทะดวง
สัมภาษณ์ลูกค้า ณ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR
คุณอนุวัฒน์ สุขศรี : ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
สัมภาษณ์ลูกค้า ณ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR
คุณระบิล พรพัฒน์กุล : นักวิชาการ และนักประวัติศาสตร์
สัมภาษณ์ลูกค้า ณ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR
คุณอิสระ
สัมภาษณ์ลูกค้า ณ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR
คุณธีรภัทร : พนักงานขาย
สัมภาษณ์ลูกค้า ณ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR
คุณภุชงค์ บางเลี้ยง : นักดนตรี
สัมภาษณ์ลูกค้า ณ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR
คุณศรัณย์ สุจันทรา : เจ้าของบริษัท
สัมภาษณ์ลูกค้า ณ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR
คุณปริญ กิจวิวัฒนการ : วิศวกร
สัมภาษณ์ลูกค้า ณ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR
คุณจักริน ประดิษฐ์ทรัพย์
สัมภาษณ์ลูกค้า ณ ศูนย์กู้ข้อมูล IDR
คุณปัณณวิช ขอทวีวัฒนา
Powered by MakeWebEasy.com