จดทะเบียนนิติบุคคล

ศูนย์กู้ข้อมูล IDR ได้จดทะเบียนนิติบุคคล ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท
ตามประมลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105552017829


ตรวจสอบข้อมูลการจดทะเบียนได้ที่

เว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์

 

 ขั้นตอนการค้นหา

ตรวจสอบง่ายๆด้วยการพิมพ์หรือ Copy เลขทะเบียนนิติบุคคล   0105552017829    ลงในช่องค้นหา

 

    หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

Powered by MakeWebEasy.com